Yhdistyksen historiaa

Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo –yhdistys, Eijsveikeet ry perustettiin vuonna 2000, kun Pohjois-Savon Autismiyhdistys, Pohjois-Savon dysfasiayhdistys ja Pohjois-Savon MBD-yhdistys yhdistivät toimintansa.

Vertaistuki keskusteluryhmissä ja kuntouttava harrastustoiminta ovat olleet keskeisiä toimintatapojamme alusta alkaen. Toiminnan painopiste vaihtelee vuosittain jäsenistön toiveiden ja käytössä olevien resurssien mukaan.

Suurimpia toteutuneita hankkeita ovat olleet

Verkko-projekti v. 2000 - 2004
(RAY:n rahoittama)

"Learning, Life Histories and Citizenship" -oppimiskumppanuushanke v. 2003 - 2005
(EU/Sokrates/Grundtvig2 –rahoitus)

Tukiryhmä –projekti v. 2004 - 2006
(RAY:n rahoitus)

Hanskassa! – projekti v. 2004 - 2007
(yhteistyössä Savon vammaisasuntosäätiön kanssa, rahoitus RAY:ltä)

VIRTA - Aikuistuvien autismin kirjon henkilöiden vanhempien voimavara -projekti v. 2008 - 2009
(Autismisäätiön toteuttama projekti RAY:n tuella)

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu