Edunvalvontaa

Toukokuu 2015

Kannanotto Kuopion kaupungin erityispäivähoidon järjestämistä koskeviin suunnitelmiin. Eijsveikeet yhdessä Leijonaemot ry:n Kuopion vertaisryhmän kanssa lähetti 13.5.2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen varhaiskasvatuksen ohjausryhmälle kannanoton kaupungin suunnitelmaan lakkauttaa erityisryhmiä ja siirtää erityistä tukea tarvitsevat lapset lähipäiväkoteihin.
Savon Sanomat julkaisi aiheesta yleisönosastokirjoituksen 17.5.2015.Helmikuu 2013:

Tapaaminen mm. neuropsykiatrisia oireita omaavien henkilöiden palvelupolkujen selkiyttämiseksi
. Lisäksi esillä oli autismin kirjon henkilöiden asumisen järjestäminen laitosten lakkauttamisen jälkeen. Paikalla olivat Kuopion kaupungin edustajina palveluohjauspäällikkö Kauko Pursiainen ja terveysjohtaja Jari Saarinen. Yhdistyksen hallituksen edustajien lisäksi mukana oli myös Kuopion vammaisneuvoston puheenjohtaja Antti Tuononen.Kokouksen lopuksi sovittiin, että vastaava tapaaminen järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.


 
Tammikuu 2008:

Aloite Neuropsykiatrisen valmennuksen käyttämisestä kuntoutuksessa.
Eijsveikeet ry:n hallitus jätti 15.1.2008 kokoontuvalle Itä-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmälle vetoomuksen neuropsykiatrisesta valmentamisesta.
Lue LisääKuopion Pohjantien koulun autismiluokkien muutto:
Satu Martinez sai autismiluokat säilymään Pohjantiellä toistaiseksi!

Kuopion koulutoimen johto ilmoitti tammikuussa autismiluokkien oppilaiden vanhemmille, että luokat siirtyvät vuoden 2007 syksystä Kalevalan kouluun. Asian tiimoilta kutsuttiin koolle vanhempainilta. Yhdistyksemme hallituksen jäsen Satu Martinez puolusti moniin asiantuntijalausuntoihin ja vanhempien mielipiteeseen vedoten luokkien säilyttämistä nykyisessä koulussa. Tulevaa muuttoa ei oltu valmisteltu autististen lasten opetusta ajatellen. Kalevalan koulusta tarjotut tilat eivät sovellu autismikuntoutuksen tarpeisiin.

Koulutoimenjohtaja Kari Raninen ja toimialajohtaja Heli Norja lupasivat seuraavana päivänä, että autismiluokat saavat jatkaa lukuvuoden 2006-2007 nykyisellään. Pohjantien koulun tilanahtauden ongelmien ratkaisemista pohditaan tänä aikana edelleen.

Eijsveikeet seuraa tilanteen kehitystä.

Asiasta juttu myös Savon Sanomissa 19.2.2007: Sivu1, Sivu6Marraskuu 2006:

Tapaaminen Kuopion psykososiaalisen työn johtajan kanssa autismikirjon asumispalvelujen kehittämiseksi.
Keskustelu Kuopiossa Anneli Helmisen luona ti 28.11.2006. Tapaamisessa mukana oli myös Autismisäätiön toiminnanjohtaja Ritva Ulander Helsingistä. Esitimme huolemme autismikirjon asumispalvelutarjonnan heikosta tilasta Kuopion seudulla. Esitimme uusien laadukkaiden asumispalvelujen hankkimista Autismisäätiöltä.Maaliskuu 2006:
Eijsveikeet ry:n Kansalaisaloite Kuopion kaupungille (pdf-tiedosto)
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu