Linkit

ADHD-liitto
www.adhd-liitto.fi

Aivoliitto
www.aivoliitto.fi

Autismi- ja Aspergerliitto
www.autismiliitto.fi

Vammaisoikeudellisia lainopillisia toimeksiantoja hoitaa Lakitoimisto Kumpuvuori. https://www.kumpuvuori.fi/

Assistentti.info® on erilaisista toimijoista koottu avoin henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto sekä neuvontaa, tiedottavaa koulutusta ja aineistoa tuottava itsenäinen toimija.
http://www.assistentti.info/fi/

Kuntoutusportti on kuntoutuksen ja siihen liittyvän tutkimus- ja kehittämistiedon verkkopalvelu. Palvelu sisältää tietoa kuntoutuksesta, alan toimijoista, tiedonlähteistä ja ajankohtaisista asioista.
www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/etusivu/

Nuortentalon palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arjessa ja itsenäistymisessä. Tuen tarve saattaa johtua kielellisestä tai neuropsykiatrisesta erityisvaikeudesta, esimerkiksi ADHD:stä tai Aspergerin tai Touretten oireyhtymästä. Nuortentalo tarjoaa asumispalveluita valtakunnallisesti, ja valmennuspalveluita on Turussa ja Kuopiossa.
www.nuortentalo.fi

Tietoa vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikointikeinoista, apuvälineistä, ohjelmista ja puhevammaisten tulkkipalvelusta. Sivuilla on materiaaleja ja ideoita, ja löydät myös linkit selkokieleen.
www.papunet.fi

Setlementti Puijola ry:n Kuopion tyttöjen talo on paikka 12-28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jotka kaipaavat yhteistä tekemistä, uusia ystäviä ja ajatusten vaihtoa oman ikäisten ja luotettavien aikuisten kanssa.
www.hilimat.fi/

Sosiaaliportti, josta löytyy mm. Vammaispalvelujen käsikirja, on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä verkkopalvelu sosiaalialan ammattilaisille.
www.sosiaaliportti.fi/

Varkauden Seudun Wamdy ry (autismi, asperger, adhd ja dysfasia -yhdistys)
www.wamdy.info

VireTorilla Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat tarjoavat opintoihinsa liittyviä hyvinvointipalveluja, ohjausta ja neuvontaa kaiken ikäisille asiakkaille. Opiskelijat ovat saaneet perusvalmiudet toteuttaa tarjolla olevia palveluja. Opiskelijoita ohjaavat oppilaitosten lehtorit.
www.viretori.fi/

Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys
ysaayh.com

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu